Lektoriranje

Kaj lektoriram
  • Lektoriram vse vrste besedil v slovenščini (diplomske in seminarske naloge, strokovna in leposlovna besedila za posameznike in podjetja). Poskrbim, da bodo vaša besedila slovnično in pravopisno brezhibna ter zapisana v lepem slogu.
Način dela

Besedila sprejemam v wordovih dokumentih po elektronski pošti ali osebno oziroma po pošti na elektronskih nosilcih. Ko pošiljate besedilo v lekturo, obvezno navedite svoje osebne podatke (telefonsko številko, ime, priimek in točen naslov). Po osnovnem pregledu besedila vam pošljem ponudbo s pogoji, ceno in časom lektoriranja. Če želite, lektoriram z vključeno funkcijo Sledi spremembam, tako da lahko vidite vsako spremembo in popravek, seveda pa tudi komentarje in priporočila. Lektorirano besedilo vam v najkrajšem možnem času vrnem prek elektronske ali redne pošte oziroma osebno. Če ste z lektoriranim besedilom zadovoljni in ne bo dodatnih popravkov, vam pošljem potrdilo o opravljeni lekturi in račun.

Cena
  • Osnovna cena lektoriranja je 2,5 €. Cena lektoriranja je odvisna od zahtevnosti besedila in števila napak v njem. Obračunava se po avtorski strani, ki znaša 1500 znakov brez presledkov. Za redne naročnike ali ob lektoriranju daljšega besedila priznam tudi popust. O končni ceni lekture se dogovorimo po osnovnem pregledu besedila.

Povezave